Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
12 август 2019

Съообщение до Костадин Ненчовски във връзка с изготвяне на инвестиционен проект и извършване на консервационно-реставрационни дейности на сградата – недвижима културна ценност на бул. „Сливница“ № 42 в гр. Варна - 12.08.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 До Костадин Димитров Ненчовски , адрес - гр. Варна, ул. „д-р Железкова“ № 5А, ет. 7, ап. 9;

                                                                                     

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НЕНЧОВСКИ,

Моля да се явите в отдел „Недвижимо културно наследство“, дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“ на Община Варна, на адрес: гр. Варна, бул. „Съборни“ № 19А, ет. 2, ст. 11, за да се запознаете със   Заповед № 2346/18. 0 6.201 9 г. на кмета на Община Варна за изготвяне на инвестиционен проект и за извършване на консервационно-реставрационни дейности на сградата – недвижима културна ценност с административен адрес: б ул. „Сливница“ № 42 в гр. Варна . Заповедта е издадена на основание чл. 73, ал. 3 от Закона за културното наследство и трябва да се изпълни от всички собственици на сградата в определения срок.

В случай, че в 14-дневен срок от съобщаването, не се явите, за да се запознаете със заповедта, ще се счита, че тя Ви е съобщена редовно на основание чл. 61 от АПК.

Съобщението е поставено на таблото за обявления на Община Варна и на сградата с административен адрес: б ул. „Сливница“ № 42 в гр. Варна .  

Посочените в съобщението лични данни на физическите лица да се използват само за целите на административното производство и до неговото приключване.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.