Търсене
09 август 2019

МИГ „АВРЕН – БЕЛОСЛАВ“ ОБЯВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“