Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "АГУП", че е изработен ПУП - ПП за обект : „Морска част за дострояване на буна „Минерален басейн", крило север „Голям плаж" и крило юг „Малък плаж" в акваторията на Черно море при к.к."Св.Св.Константин и Елена”, гр.Варна - 05.08.2019 г.

ОБЩИНА ВАРНА

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Варна на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е изработен Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за обект : „Морска част за дострояване на буна „Минерален басейн", крило север „Голям плаж" и крило юг „Малък плаж" в акваторията на Черно море при к.к."Св.Св.Константин и Елена”, гр.Варна

Проектът е изложен в отдел „Кадастър и регулация", дирекция АГУП, община Варна.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник", заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до община Варна.

Проектът е обнародван в Държавен вестник брой 58 от 23.07.2019г.

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.