Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщение на дирекция "АГУП" относно указания за аварийно-временно укрепване за сградата - недвижима културна ценност с административен адрес: бул. „Княз Борис“ № 67 в гр. Варна - 01.08.2019 г

СЪОБЩЕНИЕ 

до Добринка Георгиева Петкова,

адрес: ул. „Александър Малинов“ № 6, ет. 3, ап. 2, гр. Варна 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА, 

Моля да се явите в отдел „Недвижимо културно наследство“, дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“ на Община Варна, на адрес: гр. Варна, бул. „Съборни“ № 19А, ет. 2, ст. 11, за да се запознаете с Указания за аварийно-временно укрепване на сградата с административен адрес: бул. „Княз Борис“ № 67, ъг. ул. „Македония“ в гр. Варна, издадени на 02.07.2019 г. на основание чл. 72, ал. 3 от Закона за културното наследство. Предписанията в тях трябва да се изпълнят от всички собственици на сградата в определения срок. 

В случай, че в 14-дневен срок от съобщаването, не се явите, за да се запознаете с указанията, ще се счита, че те са Ви съобщени редовно на основание чл. 61 от АПК. 

Съобщението е поставено на таблото за обявления на Община Варна и на сградата с административен адрес: бул. „Княз Борис“ № 67, ъг. ул. „Македония“ в гр. Варна в гр. Варна. 

Посочените в съобщението лични данни на физическите лица да се използват само за целите на административното производство и до неговото приключване.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.