Търсене
Начало » Новини
24 юли 2019

Възобновяват ремонта на НУ „Васил Левски“ в Аспарухово

Възобновяват ремонта на НУ „Васил Левски“ в Аспарухово

Ремонтът на сградата на НУ „Васил Левски“ в Аспарухово може да бъде възобновен в началото на седмицата, след разрешение на съда. Община Варна е осигурила авторски надзор от проектантите, строителен надзор, има избран изпълнител на СМР, осигурени са необходимите средства за ремонт. За новата учебна 2019-2020 г. общината има готовност да настани учениците от НУ „Васил Левски“ в сградата на СУ „Любен Каравелов“, което е също в район „Аспарухово“.

 Причина за забавянето на ремонта на НУ „Васил Левски“ стана ново дело за обезпечаване на доказателствата за състоянието на обекта, заведено от фирмата-изпълнител на строежа на сградата - „Стоянстрой“, в Районния съд във Варна на 13.12.2018 г.

 Доказателствата бяха поискани от фирмата, въпреки че само месец по-рано – на 17.11.2018 г., приключи аналогично дело, образувано по молба на Община Варна. Общината поиска обезпечаване на доказателствата за състоянието на обекта, с цел да гарантира, че средствата, които ще вложи за основен ремонт на сградата, ще бъдат възстановени от „Стоянстрой“. Въз основа на това производство Община Варна заведе и съдебен иск срещу „Стоянстрой“ за 1 200 940 лв., като първото заседание е насрочено на 17.10.2019 г. в Окръжния съд в Пловдив.

Междувременно по делото в Районния съд във Варна, заведено от „Стоянстрой“, бе допуснато извършване на съдебно-техническа експертиза от вещи лица. Те трябваше да дадат заключение дали конструкциите на сградата са изпълнени съгласно проекта или са в отклонение от него. За целта бе поискано извършване на проби от бетона на място, включително от специализирана лаборатория.

На 08.07.2019 г вещото лице – инж. Николай Вутов, поиска удължаване на срока за изготвяне на експертизата. Община Варна възрази с мотива, че строителният процес за ремонт на сградата на НУ „Васил Левски“ се бави и има становище от фирмата по надзор, че трябва да се приемат спешни мерки по укрепване на обекта. Изпратена бе и жалба до председателя на Окръжен съд – Варна, в качеството му на контролиращ административен ръководител на Районен съд – Варна, че бавното водене на процеса възпрепятства възобновяването на строително-ремонтните дейности в училището.

На 09.07.2019 съдът указа на вещото лице да приключи вземането на проби от обекта до 18.07.2019 г. На проведеното вчера (23.07.2019 г.) съдебно заседание инж. Николай Вутов е обяснил, че от лабораторията са сканирали само едната плоча, но остават още две, чието обследване може да бъде извършено в дните от 25.07.2019 г. до 27.07.2019 г. включително. Вследствие на това съдът е указал изследванията да приключат до 28.07.2019 г.(неделя).

Настоящата сграда на НУ „Васил Левски“ в Аспарухово е построена от „Стоянстрой“ ЕООД и е въведена в експлоатация на 09.12.2011 г. Тя е резултат от сключен договор за публично-частно партньорство от 18.05.2011 г. между Община Варна и „Стоянстрой“ ЕООД за продажба на имоти – частна общинска собственост.

За периода от 2012 до 2018 г. са били установявани с констативни протоколи множество проблеми със сградата, които са били отстранявани частично и временно от „Стоянстрой“ ЕООД. Предвид невъзможността за качествено решаване на проблемите, както и заради появили се видими провисвания на покривни плочи и на бетонни греди, Община Варна възложи извършване на конструктивно и техническо обследване на сградата. Изготвената експертиза посочи, че е необходимо тя да бъде цялостно конструктивно укрепена, тъй като е опасна.

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.