Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "ОСИСД", ще бъде извършен въвод във владение по ПНИ на м.”Боровец-север”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна - 12.07.2019 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Райко Динков,  Иван Иванов, Ася Иванова, Веселин Нанев, Екатерина Белева, Йосиф Йосифов, община Варна и всички заинтересовани лица, че по заявление рег.№ АУ 061158ВН/24.06.19г. от Веселин Нанев за издаване протокол за въвод във владение в 364 кв.м. ид. ч. от НПИ №3026, целия с площ 563кв.м., кр. 5401 по плана на новообразуваните имоти на м.”Боровец-север”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна, одобрен със заповед №РД-12-7706-313/19.10.2012г. на Областен управител на област с административен център–Варна, на 23.07.2019г. от 10,00 часа на място ще се извърши въвод във владение.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.