Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "ОСИСД" за започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка, м.“Черешова градина“, землище с. Константиново, общ. Варна - 10.07.2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

        Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: всички заинтересовани лица, че: 

        По заявление вх. № АУ 061856 ВН /26.06.2019г. от Петър Радев, чрез адв. Диана Стоянова, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ ид. № 85 с площ 873 кв.м. по КП 1994г. на м.“Черешова градина“, приет с Протокол № 11/16.07.1994г. на експертен съвет при Община гр. Белослав, землище с. Константиново, общ. Варна.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.