Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "ОСИСД" за започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка по ПИ на ж.к.“Изгрев“, Община Варна - 26.06.2019 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: Панайот Тодоров, Панайот Костадинов и всички заинтересовани лица, че:            

По заявление вх. № АУ 046380ВН/13.05.2019г. на Община Варна от наследници на Георги Атанасов чрез адв. Живко Калев, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ № 10135.2552.160, ведно с вилна сграда с идентификатор №10135.2552.160.1 и второстепенна постройка с идентификатор №10135.2552.160.2 в ж.к.“Изгрев“, Община Варна. 

      Производството ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.