Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "ОСИСД" за започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка по ПНИ на с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” - 25.06.2019 г.

1.Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява:

-        Станка Кирякова от гр. Варна и всички заинтересовани лица, че: 

             По искане вх.№ 054352 ВН/04.06.2019г. от н-ци на Костадин и Арети Димови е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 4557 по ПНИ на с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” и на 02.07.2019г. от 09.20 ще се извърши въвод във владение на място. 

2.Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява:

-        всички заинтересовани лица, че: 

             По искане вх.№ 054351 ВН/04.06.2019г. от н-ци на Костадин и Арети Димови е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 4878 по ПНИ на с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” и на 02.07.2019г. от 09.30 ще се извърши въвод във владение на място. 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.