Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "ОСИСД", ще бъде извършен въвод във владение по ПНИ на м.”Прибой- ЗОНА ЗА ОТДИХ”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна - 24.06.2019 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Йордан Калев, наследници на Георги Еремиев и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ059339ВН/18.06.2019г. от Ралица Калева за издаване протокол за въвод във владение на 29 кв.м. ид. части от НПИ №588, целия с площ  600кв.м., к.р. 405 по плана на новообразуваните имоти на м.”Прибой- ЗОНА ЗА ОТДИХ”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна, одобрен със заповед №РД-1-7706/109/30.03.2011г. на Областен управител на област с административен център–Варна, на 02.07.2019г. от 10,30 часа на място ще се извърши въвод във владение.

***

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Йордан Калев, Ралица Калева, наследници на Георги Еремиев и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ053975ВН/03.06.2019г. от наследници на Георги Еремиев за издаване протокол за въвод във владение на 571 кв.м. ид. части от НПИ №588, целия с площ  600кв.м., к.р. 405 по плана на новообразуваните имоти на м.”Прибой- ЗОНА ЗА ОТДИХ”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна, одобрен със заповед №РД-1-7706/109/30.03.2011г. на Областен управител на област с административен център–Варна, на 02.07.2019г. от 10,30 часа на място ще се извърши въвод във владение.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.