Търсене
19 юни 2019

МИГ „ВЪЗХОД“ ОБЯВИ ПРИЕМ ПО МЯРКАТА „СЪХРАНЯВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ВАЛОРИЗИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ МЕСТНИ ИДЕНТИЧНОСТИ И МЕСТНА КУЛТУРА“