Търсене
18 юни 2019

Съобщение във връзка с издаденa № 2322/17.06.2019 г. за прекратяване на категорията на туристически обекти - 18.06.2019 г.

На основание чл. 137 ал. 5 от Закона за туризма, „При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване“/, Община Варна уведомява, че е издадена следната Заповед:

 I. На основание чл. 137, ал. 1, т. 2, и ал. 2 от Закона за туризма:

 

- Заповед № 2322/17.06.2019 г. за прекратяване категорията на туристически обекти: Бунгала „Черноморска перла № 1“ и Бунгала „Черноморска перла № 2“, находящи се в гр. Варна, к.з. „Прибой“, зона „Б“.

Заповедта на категоризиращия орган подлежи на обжалване по реда на АПК.  

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадената заповед в Дирекция "Туризъм".