Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "ОСИСД" за започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение по ПНИ на с.о. „Виница-север” - 13.06.2019 г.

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява:

-        Атанаска Георгиева, Стефан Атанасов, Йорданка Атанасова, Кремена Атанасова, Валерия Атанасова, Кирил Атанасов от гр. Варна и всички заинтересовани лица, че: 

По искане вх.№ АУ 049157 ВН/20.05.2019г. от н-ци на Никола Янев е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 534 по ПНИ на с.о. „Виница-север” и на 19.06.2019г. от 10.30 ще се извърши въвод във владение на място. 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.