Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление за предстояща процедура по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС - 12.06.2019 г.

 На основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС, е публикувано обявление, с което собствениците на недвижими имоти, които попадат  в реализиране на обект: „Реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45, КК „Св. Св. Константин и Елена“, съгласно одобрен със заповед № РД-02-15-90/12.10.2017 г. на Зам. Министъра на РРБ, ПУП-ПРЗ на КК „„Св. Св. Константин и Елена“, са уведомени за предстояща процедура по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.