Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
11 юни 2019

Съобщение за заключителни публични събития във връзка с приключване на проектните дейности в VII СУ „Н. Геров“ и ДГ №12 „Ян Бибиян“ (филиална сграда) - обекти на интервенция по проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ - 11.06.2019 г.

 На 11.06.2019 г. се проведоха заключителни публични събития във връзка с приключване на проектните дейности в VII СУ „Н. Геров“ и ДГ №12 „Ян Бибиян“ (филиална сграда) - обекти на интервенция по проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“, финансиран по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Варна“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, одобрен за реализация с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН - BG16RFOP001-1.002-0001-С01 по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.