Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обява на Дирекция АГУП относно изработен Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за м-ст „Малък пясък“, з-ще Владиславово, гр. Варна - 17.05.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщаваме, че e изработен Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-59, III-36, IV-38, V-39, VI-40, VII-42, VIII-34, IX-33, X-31, XI-30,32,41, XII-14, XIII-17, XIV-13, XV-12, XVI-9, XVII-35, XVIII-8, XIX-7, XX-6, XXI-15, XXII-„за ТрП“, XXIII-„за ТрП“ в кв. 1; УПИ I-48, II-49, III-11, IV-15, V-16, VI-10, VII-28, VIII-„общ.обсл. и ТрП“ в кв. 2; УПИ I-18, II-21, III-22, IV-23, V-24, VI-25, VII-26, VIII-27, IX-„за ТрП“ в кв. 3 и улици от о.т.1 до о.т.19, м-ст „Малък пясък“, з-ще Владиславово, гр. Варна.

Проектът е изложен в район „Владислав Варненчик“ при община Варна.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до община Варна, чрез район „Владислав Варненчик“.

Обявлението е обнародвано в бр. 40 на Държавен вестник от 17 май 2019 г.

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.