Търсене
02 май 2019

МИГ „ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“ ОБЯВИ ПРИЕМ ПО МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО ПРСР 2014-2020