Търсене
30 април 2019

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЩЕ РЕМОНТИРА УЛИЦИ СЪС СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020