Търсене
18 април 2019

ВАРНЕНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА БЕТОНОВИ СМЕСИ СИ КУПИ МОДЕРНА ТЕХНИКА С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ПО ОПИК