Търсене
10 април 2019

МИГ „ДОЛНИ ЧИФЛИК – БЯЛА“ ОБЯВИ ПРИЕМ ПО МЯРКАТА „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПИК