Търсене
09 април 2019

САНИРАТ СГРАДАТА НА СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ В БЕЛОСЛАВ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Белослав ще бъде обновено с европейски средства с помощта на проекта „Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект СУ ”Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Белослав“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. Общата стойност на проекта е малко под 1 415 000 лв. без ДДС. Бенефициент е Община Белослав.

За саниране на сградата ще бъдат използвани 991 500 лв. С цел подобряване на енергийната ефективност ще бъдат изпълнени дейности по полагане на външна стенна топлоизолация и каменна вата. Предстои смяна на дограмата и поставяне на соларен панел за топла вода на покрива на учебното заведение.

С останалия финансов ресурс училището ще бъде осигурено с мебелно обзавеждане и техническо оборудване с цел оптимизиране на образователния процес. Предвижда се поставяне на декоративни решетки за радиаторите, доставка на нови столове, маси и шкафове, обновяване на настилки, смяна на мивки. По проекта ще бъдат закупени и таблети, принтер, озвучителна уредба, LCD монитор, LED екран, интерактивна маса, климатици. Предвижда се и изграждане на аварийно и евакуационно осветление, както и пожароизвестителна система. Срокът за доставка и монтаж е 120 дни.

На официалната церемония, на която бе даден старт на ремонта на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, присъстваха кметът на Община Белослав инж. Деян Иванов, представители на местната администрация, на фирмите изпълнители, ръководството на учебното заведение, учители, ученици и техните родители.