Търсене
09 април 2019

Списък на класираните детски градини и училища, кандидатствали с проектно предложение по Програма на Община Варна за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2019 година