Търсене
Начало » Новини
12 март 2019

Над 1150 деца и техните семейства са ползвали услугите на Общностния център

Над 1150 деца и техните семейства са ползвали услугите на Общностния център

Над 1150 деца и техните семейства са ползвали услугите на „Общностен  център за деца и семейства – Варна“, който бе създаден през ноември 2016 г.  по проект по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“. Бюджетът на проекта е 658 000 лева, а периодът на реализация - до края на 2018  г., когато бе подписано Допълнително споразумение с Министерството на труда и социалната политика за удължаване на срока до края на 2019 г., съобщи ръководителят на центъра Даниела Биячева. Социалното звено има за цел превенция на социалното изключване, чрез предоставяне на интегрирани услуги за подкрепа на деца до 7 години и техните родители.

Центърът предлага безплатна помощ в следните направления: ранна интервенция на уврежданията, индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания, предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране на родителски умения, семейно консултиране, подкрепа и осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията, допълнителна педагогическа подкрепа за повишаване на училищната готовност на децата и равен старт в училище, семеен център за деца от 0 до 3 години.

Услугите се използват активно от семейства в затруднено социално положение, многодетни или със самотен родител, семейства, които са в ситуации на конфликт или раздяла, семейства, които отглеждат деца с увреждания, приемни семейства и др. При заинтересованост от страна на родителите се извършват и консултации относно хранителния режим на детето, както и за всички други въпроси, които  възникват при отглеждането и грижата за децата. На разположение на родителите са и специалисти от другите услуги - педиатър, психолог, социални работници и др.

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.