Търсене
01 март 2019

ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ДУНАВ 2014-2020 г.” НАСЪРЧАВА ЖЕНСКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО