Търсене

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013 г. на Община Варна за периода 01.01.2010 г.- 31.12. 2010 г.

Изтегли документи

Помощ?