Търсене
Начало » Новини
21 февруари 2019

Започва изграждане на два центъра за грижа за хора с деменция

Два нови центъра за грижа за лица с различни форми на деменция ще бъдат изградени във Варна по проект по ОП „Региони в растеж“. По предложение на кмета Иван Портних през юни 2018 г. Общинският съвет прие решение, с което общината кандидатства за разкриване на още един център. "Усилията на администрацията, съвместно с колегите от „Социално подпомагане“, са насочени към осигуряване на качествени социални услуги и предоставянето им в подкрепа на общността", съобщи на пресконференция по повод стартирането на проекта Таня Василева, директор на дирекция „Социални дейности“ към Община Варна. На срещата присъстваха още Коста Базитов – зам.-кмет,   Адриана Григорова - директор на дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, Димитричка Кънчева – директор на РД „Социално подпомагане“, представители на центрове, осигуряващи услуги за възрастни хора.

Проектът за двата центъра е на стойност 1,3 млн. лв., от които 941 303 лв. са от ЕС - чрез Европейския фонд за регионално развитие, а останалите средства са национално съфинансиране и собствен принос на Община Варна. Предвижда се да бъде изграден Център за грижа за лица с различни форми на деменция, с капацитет 15 места, в ж.к. "Владислав Варненчик". След основен ремонт на сградата на ул. „Петко Стайнов“ № 7, там ще бъде обособен и Дневен център за подкрепа на лица с деменция и техните семейства, с капацитет 40 места. За посетителите ще бъдат осигурени помещения за почасов отдих, дневна стая, зали за арт- и трудотерапия, физиотерапия и за индивидуална работа, съобщи ръководителят на проекта Емилия Дякова.

Срокът за изпълнение на планираните дейности е 24 месеца. След реализирането на проекта и чрез използване на възможностите, които предлага Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Община Варна ще пристъпи към оборудване и обзавеждане на центровете и създаване на кадрови капацитет за новите услуги.

Деменцията е един от най-значимите здравни и социални проблеми и в резултат на високата заболеваемост, прогресивната загуба на автономията на болните и спецификата на необходимите грижи, изискващи изключителни здравни, морални и финансови разходи. Осигуряването на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа за възрастни хора и хора с увреждания,  включително с придобити дегенеративни заболявания, е един от ключовите приоритети в Националната стратегия за дългосрочна грижа, реализирана на местно ниво чрез стимулирането на интегрирани услуги, целящи подобряването на качеството на живот, посочи още Дякова.

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.