Търсене
Начало » Обяви » Търгове

Обявления на дирекция "ОСИСД" за спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем - 18.02.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ 

  

В изпълнение на чл. 60, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява: 

„ДЗЗД ГРИГОРОВ И СИН“ 

за спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на временни павилиони – общинска собственост, находящи се в гр.Варна, ж.к.”Младост” ІІ м.р., търговски комплекс ”Орехчето” (върху топлопровода), павилион № 62, с площ 10,00 кв.м., за срок от 5 /пет/ години

ОБЯВЛЕНИЕ 

  

В изпълнение на чл. 60, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява: 

„ДЗЗД ГРИГОРОВ И СИН“ 

за спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на временни павилиони – общинска собственост, находящи се в гр.Варна, ж.к.”Младост” ІІ м.р., търговски комплекс ”Орехчето” (върху топлопровода), павилион № 63, с площ 10,00 кв.м., за срок от 5 /пет/ години

ОБЯВЛЕНИЕ

  

В изпълнение на чл. 60, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява: 

„ДЗЗД ГРИГОРОВ И СИН“ 

за спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на временни павилиони – общинска собственост, находящи се в гр.Варна, ж.к.”Младост” ІІ м.р., търговски комплекс ”Орехчето” (върху топлопровода), павилион № 64, с площ 10,00 кв.м., за срок от 5 /пет/ години

ОБЯВЛЕНИЕ 

   

В изпълнение на чл. 60, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява:

„ДЗЗД ГРИГОРОВ И СИН“

 

за спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на временни павилиони – общинска собственост, находящи се в гр.Варна, ж.к.”Младост” ІІ м.р., търговски комплекс ”Орехчето” (върху топлопровода), павилион № 65, с площ 10,00 кв.м., за срок от 5 /пет/ години

 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.