Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Район "Одесос" публ. Зап. № 005/15.01.2019г. на Гл. арх. на Общ.Варна за допускане изработване на ПУП за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-8, УПИ XVI-17 и УПИ XVII-7, кв. 173, 11-ти м.р.,гр.Варна, ул. „Павел Шафарик“ №5, 5А и №7 - 11.02.2019 г.

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.