Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщение до Таня Димова, адресат на указания за аварийно-временно укрепване за сградата - недвижима културна ценност с административен адрес: ул. „Русе" № 27 в гр. Варна - 08.02.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

до Таня Стефанова Димова, адрес: ул. „Узунджовска" № 14, гр. София;

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,

Моля да се явите в отдел „Недвижимо културно наследство", дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране" на Община Варна, на адрес: гр. Варна, бул. „Съборни" № 19А, ет. 2, ст. 11, за да се запознаете с Указания за аварийно-временно укрепване на сградата с административен адрес: ул. „Русе" № 27 в гр. Варна, издадени на 18.12.2018 г. на основание чл. 72, ал. 3 от Закона за културното наследство. Предписанията в тях трябва да се изпълнят от всички собственици на сградата в определения срок.

В случай, че в 14-дневен срок от съобщаването, не се явите, за да се запознаете с указанията, ще се счита, че те са Ви съобщени редовно на основание чл. 61 от АПК.

Съобщението е поставено на таблото за обявления на Община Варна и на сградата с административен адрес: ул. „Русе" № 27 в гр. Варна.

Посочените в съобщението лични данни на физическите лица да се използват само за целите на административното производство и до неговото приключване.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.