Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Район "Одесос" публикува 5 бр. неполучени съобщения, че със Зап. № Г-400/28.11.2018 г. на Зам.-Кмет на Община Варна е одобрен ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ IV-512 „за жилищно строителство“ в кв. 395 по плана на 10-ти м.р. на гр. Варна, ул. „Христо Самсаров" № 11 -11.01.2019 г.

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.