Търсене
10 януари 2019

ОИЦ-ВАРНА ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ФУНКЦИОНАЛНОСТИТЕ НА ИСУН2020