Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Район "Одесос" публикува 9 бр. неполучени съобщения, че със Заповед № Г-402/07.12.2018г. на Зам.-Кмет на Община Варна е одобрен ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІ-8, кв. 156, 11 м.р. на гр. Варна, ул. „Веслец” № 41 - 10.01.2019 г.

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.