Търсене
Начало » Новини
04 януари 2019

Възстановяват учебните занятия в VII СУ „Найден Геров“

 

Възстановяват учебните занятия в VII СУ „Найден Геров“
От 7-ми януари, понеделник, ще бъдат възстановени учебните занятия в ремонтираната сграда на VII СУ „Найден Геров“, както следва: I смяна ще бъздат учениците от 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11 и 12 клас, II смяна - учениците от 2, 5, 6 и 7 клас. Началото на учебните часове за първи клас е 8.00 ч. За I смяна - 7.30 ч., за  II смяна - 13.30 ч.
VII СУ „Н. Геров“ е първият обект, който се въвежда в експлоатация по проект "Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ по ОП "Региони в растеж“, който включва общо 7 училища и три детски градини. Проектите са финансирани със 100% безвъзмездна финансова помощ в размер на 16,3 млн. лв.  
Изпълнени са  дейности по конструктивно укрепване на  сградата, поставена е фасадна топлоизолация, извършен е ремонт на покрива, подменена е дограмата, изпълнени са нови пожароизвестителна и оповестителна инсталации. Изградена е достъпна среда – хидравличен асансьор за достъп на хора с увреждания до всички етажи на сградата, рампа и подемник.
Информация за организацията на учебния процес е публикувана и на електронната страница на VII СУ „Н. Геров“ http: //7suvarna.com 

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.