Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщение за оглед от комисия при Община Варна за сграда находяща се на ул. „Атанас Георгиев“ №7, гр. Варна - 03.12.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 ДО

 

ВЕНЦИСЛАВ ЦВЕТАНОВ АЛЕКСАНДРОВ 

ЦВЕТАН АЛЕКСАНДРОВ АВРАМОВ

МАРИАНКА ИВАНОВА АВРАМОВА

“ГИФТА“АД С ЕИК 103097653 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че за сграда с идентификатор 10135.1504.82.1, находяща се на ул.„Атанас Георгиев“ №7, гр. Варна, Община Варна предприема действия по принудително изпълнение на Заповед №190/08.11.2017 г. на Кмет на район Одесос към Община Варна в съответствие с Наредбата за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на основание чл. 196, ал. 5 от ЗУТ.

На основание Заповед №4287/13.11.2018 г. на Кмета на Община Варна,                     комисия от служители на Община Варна ще извърши оглед на 13.12.2018 г. в 11:00 часа.

Предвид изложеното Ви моля да осигурите необходимия достъп.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.