Търсене

„Подготовка за създаване на МИРГ на територията на общини варна с район Аспарухово, Белослав и Аксаково и разработване на стратегия за ВОМР“