Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че ще се извърши въвод във владение по ПНИ на местност „Боровец-север” - 08.11.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

         Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006 г./, Отдел “Земеделие”, Дирекция “ОСИСД”, Община Варна обявява на:

Кирил Пенков, Светлозар Пенков, Наталия Добрева и всички заинтересовани лица, че на 19.10.2018 г. в 15:00 часа, на място ще се извърши въвод във владение на наследниците на Димитър Пенков, в НПИ с ид. № 10135.5401.2223 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Боровец-север”, одобрен със заповед № РД-12-7706-313 от 19 октомври 2012 г. на Областния управител на област с административен център Варна, изменен със заповед № 18-9720-18.12.2017 г. на Началника на СГКК – гр. Варна за изменение на кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.