Търсене

Публично обсъждане на проекти, за които Община Варна има намерение да използва дългосрочен дълг