Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Район "Одесос" публикува Заповед № 423/24.10.2018г. на Гл.арх. на Община Варна за допускане изработване на проект за ПУП за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-8 (ПИ № 10135.1501.54),кв. 283 по плана на 9-ти м.р.на гр. Варна, ул.„Капитан Райчо“ № 69 - 01.11.2018 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.