Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Район "Одесос" публикува Заповед № 405/17.10.2018г. на Гл.арх. на Община Варна за допускане изработване на проект за ПУП за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X-3, кв. 167 по плана на 11-ти м. р. на гр. Варна, ул. „Хан Пресиян“ № 18 - 01.11.2018 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.