Търсене

Корекция на бюджета за 2018 г. в държавно делегираните дейности от функция „Образование“ във връзка с промяна на натуралните показатели към 15.09.2018 г. в общинските детски градини и училища