Търсене
Начало » Обяви » Конкурси

Протокол за окончателна класиране за длъжност Експерт „Комуникация и информация“ по проект №BG05SFOP001-4.001-0015-C01 „Функциониране на Областен информационен център – Варна“ по ОП „Добро управление“ 2014–2020 г. - 26.10.2018 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.