Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
07 август 2018

Общинска служба по земеделие – Варна, на основание чл. 72б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, обявява график за провеждане на заседания на комисиите по землища - 07.08.2018 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА

ОБЩИНА ВАРНА И ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Във връзка с дейността на сформираните по Заповед на Директора на ОД „Земеделие” – гр. Варна комисии по реда на чл.37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ,

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ  - ВАРНА

ОБЯВЯВА

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ ПО ЗЕМЛИЩА, КАКТО СЛЕДВА: 

 

Община

Землище

Дата

Начален час

Място на провеждане

Заповед №

1

2

3

4

5

6

Варна

Тополи

17.08.2018г.

22.08.2018г.

 

9.30

9.30

ОСЗ- Варна  I комисия

ОСЗ-Варна   II комисия

РД 18-17-5/ 01.08.2018г.

Варна

Каменар

17.08.2018г.

22.08.2018г

 

11.00

10.30

ОСЗ-Варна   I комисия

ОСЗ-Варна   II комисия

РД 18-17-5/ 01.08.2018г.

Варна

Владиславово

17.08.2018г.

22.08.2018г

13.30

11.30

ОСЗ-Варна   I комисия

ОСЗ-Варна   II комисия

РД 18-17-5/ 01.08.2018г.

Варна

Виница

17.08.2018г.

22.08.2018г

15.00

13.30

ОСЗ-Варна   I комисия

ОСЗ-Варна   II комисия

РД 18-17-5/ 01.08.2018г.

Варна

Константиново

20.08.2018г.

23.08.2018г.

 

9.30

9.30

ОСЗ-Варна   I комисия

ОСЗ-Варна  II комисия

РД 18-17-5/ 01.08.2018г.

Варна

Звездица

20.08.2018г.

23.08.2018г

13.30

13.30

ОСЗ-Варна   I комисия

ОСЗ-Варна   II комисия

РД 18-17-5/ 01.08.2018г.

Белослав

Белослав

20.08.2018г.

23.08.2018г

11.00

10.30

ОСЗ-Варна   I комисия

ОСЗ-Варна   II комисия

РД 18-17-3/ 01.08.2018г.

Белослав

Разделна

20.08.2018г.

23.08.2018г

14.30

14.30

ОСЗ-Варна   I комисия

ОСЗ-Варна   II комисия

РД 18-17-3/ 01.08.2018г.

Белослав

Страшимирово

20.08.2018г.

23.08.2018г.

 

15.30

15.30

ОСЗ-Варна   I комисия

ОСЗ-Варна   II комисия

РД 18-17-3/ 01.08.2018г.

Белослав

Езерово

20.08.2018г.

23.08.2018г.

 

15.30

15.30

ОСЗ-Варна   I комисия

ОСЗ-Варна   II комисия

РД 18-17-3/ 01.08.2018г.

 

Заседанията са публични и на тях  могат да присъстват представители на собствениците, на ползвателите и на други заинтересовани лица.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.