Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
09 юли 2018

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 3599 по ПНИ на с.о. „Зеленика” - 09.07.2018 г.

О Б Я В А

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява:

-     Никола Пеев, Живко Жеков и Йорданка Петрова от гр. Варна и всички заинтересовани лица, че:  

             По искане вх. № АУ 054574 ВН/05.06.2018г. на Община  Варна от н-ци на Желез Абаджиев е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 3599 по ПНИ на с.о. „Зеленика” и на 16.07.2018г. от 14.30 ч. ще се извърши въвод във владение на място. 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.