Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщение на дирекция ''ОСИСД'' връзка с открита процедура на основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС - 02.07.2018 г.

Във връзка с открита процедура  на основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС, попадащи в  обект: „Изграждане  на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“,район „Приморски“, район „Одесос“ и  район „Младост“, гр. Варна с възложител  община Варна“, предвиждащ изграждането  на обект публична общинска собственост за задоволяване на общински нужди, e изготвено от независим оценител равностойно парично обезщетение.

Идентификатор на имота

Адм. адрес на имота по инд. от СГКК - Варна

Площ за

отчуждава

не

Собственик, съгласно документ за собственост от СВ и СГКК - Варна

Размер на

парично

обезщетение

1

10135.2553.846

Ул. „Бяла Мура" № 22

32,00

кв.м

Еленка Захариева Павлова

Лъчезар Христов Павлов

Людмила Христова Кръстева

13 130,00 лв.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.