Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че ще се извърши въвод във владение по ПНИ на м. „Сотира" – с.о., земл. Варна - 02.07.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

         Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция “ОСИСД”, Отдел “Земеделие” при Община Варна обявява на:

         всички заинтересовани лица, че по искане вх. № АУ 049075 ВН / 21.05.2018 г. от Снежина Фотева Станкова, на 06.07.2018г. от 15:00 часа на място ще се извърши въвод във владение в ПИ 1067 по ПНИ на м. „Сотира" – с.о., земл. Варна.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.