Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщениe на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за издаване протокол за въвод във владение на ПИ № 10135.517.4288 по ПНИ на м. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”-с.о., общ. Варна - 27.06.2018 г.

                                               О Б Я В Л Е Н И Е 

 

        Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: Виолетка Тодорова – гр. Варна, Мая Боажкова – гр. Варна, Цветелина Цанова – гр. Варна, Люцкан Люцканов – гр. Варна, Димитър Барбов – гр. Варна, Георги Барбов – гр. Варна и на всички заинтересовани лица, че:             

       По заявление вх. № АУ 059743 ВН/19.06.2018г. на Община Варна от Пенка Тотева (за н-ци на Донка Янева ), е започнало административно производство за издаване протокол за въвод във владение на ПИ № 10135.517.4288 по ПНИ на м. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”-с.о., общ. Варна, включващ част от ПИ № 1299 и 1302 по КП и на 02.07.2018г. от 16.00 часа,  ще се извърши въвеждане във владение на място.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.