Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщениe на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за изменение на ПНИ на м. „Ментеше“ – селищно образувание, КР 501, землище кв. „Вл. Варненчик“ гр. Варна, община Варна - 27.06.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е 

 

ОТНОСНО: рег. № АУ 014439 ВЛ_003ВН/13.04.2018г. 

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел “Земеделие” при Община Варна съобщава  НА „РИКОМ“ АД ЕИК 148087788, „НТВ ИНВЕСТ“ ООД ЕИК 103959189 и ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, че е започнало  административно производство за изменение на ПНИ на м. „Ментеше“ – селищно образувание, КР 501, землище кв. „Вл. Варненчик“ гр. Варна, община Варна.

Производството е по инициатива на Блага Банчева Тодорова, относно изменение на ПНИ в частта на ПИ 501.1049 и 501.1050, където в регистъра на имоти собствеността за ПИ 501.1049 е записана на наследници на Андон Димов Стойков /Марийка Стойкова, Ирина Тодорова, Антон Андонов и Димо Стойков/ а за ПИ 501.1050 собствеността е записана на наследници на Темелко Проданов Карчев / Вълко Костадинов, Темелко Костадинов, „РИКОМ“ АД и „НТВ ИНВЕСТ“ ООД/.

Производството ще завърши с издаване на заповед за изменение от Началника на СГКК гр. Варна.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката в община Варна, отдел „Земеделие”, етаж 13, стая 1309 и да изразят становище по същата.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.