Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка по по плана на с.о. „Перчемлията“, землище с. Виница, община Варна - 26.06.2018 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на Трендафил Киров, Магдалена Танева, Георги Жеков, Маргарита Ташева от гр. Варна, Парашкев Лефтеров от с. Кракра, Николай Николов, Петя Ташева от гр. Бяла и всички заинтересовани лица, че:             

По искане вх. № АУ 059843 ВН/19.06.2018г. на Община Варна от Величко Караджов и Елена Караджова е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ с идентификатор 10135.2512.1248 в с.о. „Перчемлията“, землище с. Виница, община Варна.

      Производството ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

      Може да се запознаете с преписката в Община Варна, отдел „Земеделие”, етаж.13, стая № 1309 и ако желаете, да изразите становище по същата.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.