Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че ще се извърши въвод във владение по ПНИ на м. „Прибой“ – Зона за отдих - 22.06.2018 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Марийка Георгиева Боева чрез пълномощник Върбинка Боева Маркова и всички заинтересовани лица, че по искане рег.№АУ054365ВН/05.06.2018г от Петър Георгиев Петров и Златка Георгиева Иванова чрез пълномощник Върбинка Боева Маркова за издаване на протокол за въвод във владение  в ПИ 601 по ПНИ  на м. „Прибой“ – Зона за отдих, кад. Район 405, идентичен с ПИ №10135.5405.601 по КККР район „Аспарухово“ Община Варна, че на 02.07.2018г. от 15,00 часа на място ще се извърши въвод във владение.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.