Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че ще се извърши въвод във владение по ПНИ на м. СО ”Ракитника”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна - 14.05.2018 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: наследниците на Иван Караиванов: Явор Костов, Анастасия Караиванова, Асен Караиванов и Иван Караиванов; Живка Караиванова, Атанаска Йорданова, Елена Сотирова, Цветана Георгиева, Антоанета Великова, Ирена Георгиева, Александър Димитров и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ040943ВН/26.04.2018г. от Иван Караиванов чрез пълномощник Живка Караиванова за издаване протокол за въвод във владение в НПИ №2342, кр. 551 по плана на новообразуваните имоти на м. СО ”Ракитника”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна, одобрен със заповед №РД-1-7706/387/20.09.2002г. на Областен управител на област с административен център–Варна, че на 23.05.2017г. от 10,30 часа на място ще се извърши въвод във владение.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.